روز ۳ مرداد ۱۳۸۸ روز جهانی حمایت از ملت بزرگ ایران است
در اعتراضات جمعه اخیر، صدها هزار ایرانی اعتراضات خود را در خیابان‌های کشور اعلام کردند. مانند همیشه این اعتراضات با بی‌رحمی تمام رژیم ایران، مواجه گردید. نیروهای امینتی و بسیجی با استفاده از گازهای اشک آور و باتوم سعی بر سرکوبی این اعتراضات داشته، و بسیاری از معترضین را بازداشت کردند.
رئیس‌جمهور اسبق و رئیس مجمع تشخیص نظام جمهوری اسلامی ایران، که امامت نماز جمعه تهران را برعهده داشت، با لحنی نرم از دستگیری‌های اخیر انتقاد کرد و خواهان آزادی دستگرشدگان شد.
پس از نماز جمعه تهران که با امامت آقای رفسنجانی اجرا گردید، مردم به اعتراضات خیابانی خود ادامه دادند و با فریاد شعارهایی مانند مرگ بر روسیه، مرگ بر دیکتاتور و غیره مخالفت خود با نظام استبدادی و حامیان آن‌را اعلام کردند.
سازمان‌های حفظ حقوق‌بشر مانند عفو بین‌الملل و خبرنگاران بدون مرز، و گروههای آزادیخواه، روز ۳ مرداد را روز جهانی حفظ حقوق‌بشر در ایران اعلام نموده، و از تمامی جهانیان درخواست کردند، که این روز را گرامی داشته، و برای انتقاد به زیرپاگذاشتن حقوق‌بشر در ایران، در گردهمایی‌های آنروز شرکت کنند.
هدف از این همایش ابراز همدردی با ملت مظلوم ایران است.
ما نیز از شما، بخصوص از ایرانیان تقاضا می‌کنیم که با حضور خود در تشکلات و تجمعاتی که بدین مناسبت در روز ۳ مرداد ۱۳۸۸ در تمامی نقاط جهان صورت می‌گیرند پیوسته و این گروه‌ها و سازمان‌های آزادیخواه را حمایت فرمائید.
ما در مقابل مردم مظلوم ایران موظفیم که صدای اعتراضات آنان را به گوش جهانیان برسانیم. امروز که هدف تک تک ایرانیان آزادی است، باید یکصدا باشیم، و به جهان بگوئیم که این صدا صدای ملت ایران است. صدای ملت ایران با صدای دولت‌ها و حاکمین بسیار متفاوت است.
ملت ایران، ملتی روشنفکر و آزادیخواه است. ما از برخی دولت‌های جهان تقاضا می‌کنیم که دست از حمایت حکومت سرکوبگر ایران برداشته، و صدای آزادیخواهانه ملت را بشنوند.
ملت ایران سرانجام پیروز خواهد شد.
به امید آزادی ایران و ایرانی از دست حاکمین قدرت‌طلببه امید دنیایی آزاد، که در آن ایران نیز سهم بزرگی خواهد داشت


انجمن رنگ انتخاب دموکراتیک