حضور محترم صدر اعظم آلمان فدرال، خانم آنگلا مرکل

حضور محترم وزیر امور خارجه آلمان فدرال، آقای فرانک والتر اشتاین مایر

نامه سرگشاده به صدر اعظم آلمان فدرال، آنگلا مرکل و وزیر امور خارجه، فرانک اشتاین مایر


موضوعِ : استدعای من حاکی بر درخواست اجلاس فوق العاده شورای امنیت در مورد ایران

با این نامه می خواهم توحه جنابعالی را به مسائل مربوط به ایران جلب کنم. استدعای من از جنابعالی این است که از انتقادات خود در مورد نقض مدام حقوق بشر در ایران، بویژه در این زمان حساس، نکاهید و جهت بررسی مسائل مربوطه به تشکیل اجلاسی فوق العاده در شورای امنیت سازمان ملل همت گمارید.
بیش از ده سال است که نقض شدید حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد و در این میان جنبشی اعتراض آمیز در سطح جهانی به مبارزه برخاسته است. آنها برعلیه شکنجه های انجام شده در رابطه با خانم ترانه موسوی که پیش از به قتل رساندن او مورد تجاوز وحشیانه قرار گرفته است، بپا خواسته اند. اعتراضات آنها نیز برعلیه گلوله های هدفمند تک تیراندازان از کمینگاهانشان به سوی تظاهرکنندگان بی دفاع در تهران و اصفهان می باشد. آنها برعلیه شرایط بازداشت اصلاحگر آقای حجاریان که زنده مان او را با خطری جدی روبرو کرده است، اعتراض می کنند.
از شمار کشته شدگان اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی می دانیم که شمار آنها بیش از آن رقمی است که از سوی حکومت ایران رسما به آن اعتراف شده است. طبق شمارش شبکه ایرانیان جوان، شمار به قتل رسیدگان به 80 نفر می رسد که اسامی آنها را می شناسیم.
اگر چنانچه اطلاعات الکترونیکی را به حساب آوریم که از طریق تووی تر و از طروق دیگر به دست ما می رسند، آنگاه باید از آن نقطه نظر حرکت کنیم که صدها نفر به قتل رسیده اند و هزاران نفر در حال حاضر در زندان بسر می برند که یا تحت شکنجه اند و یا با تهدید مرگ رویارو هستند.
به جای آنکه مسببین خشونت و فرماندهانشان مورد اتهام قرار گیرند و زندانیان سیاسی را آزاد شوند، رژیم ایران تصمیم قاطعانه بر این گرفت، با پیروی از سنت رژیم های فراگیر استالینیستی و نازی های، دادگاه های نمایشی براه بیندازد. آنها اصلاحگر معروف و همکار خاتمی را، همانگونه که یکی از اعضای خانواده او به گونه ای موثق گزارش می دهد، با خوراندن دارو وادار به آن کردند که به اصطلاح به اشتباهات خود اعتراف کند.
علاوه بر قتل های بی نظیر و بازداشت های خودسرانه که در هفته های گذشته صورت گرفته، تازه این دادگاه نمایشی از سوی رئیس جمهور حاکم با تمام ظرفیت های خودکامگی اش همراه با سازمان امنیت سپاه پاسداران و با پشتیبانی رهبر حکومت دینی به راه افتاده است.
دو: وضعیت ملت ایران نیاز مبرم به انظار عمومی ما دارد، و این دقیقا در این زمان، یعنی هشت هفته پس از آغاز نقض فاحش حقوق بشر در جریان تظاهرات بعد از انتخابات 12 ژولای 2009.
ایران به پافشاری ما مبنی به رعایت حقوق بشر نیاز دارد، همانگونه که در قانون اساسی ایران و میثاق های بین المللی که ایران جزء امضاکنندکان آن است، منظور شده است.
ایران اصول بین المللی را که خود امضا کرده و حاوی آزادی مطبوعات و اطلاعات می باشد ، نقض کرده است.
استدعا داریم، که جنابعالی همت گمارده و تشکیل اجلاس فوق العاده شورای امنیت را خواستار شوید تا نقض وحشیانه حقوق بشر که همچنان در ایران ادامه دارد و در ده سال گذشته فاحش ترین نقض ها است، در مقابل سازمان ملل متحد مطرح گردد.

با دوردهای صمیمانه
هایو فونکه
pdf