آلبوم‌های کد
روز جهانی کوروش اعتراض به سفر وزیر امورخارجه آلمان به ایران شهروندان جهان علیه سنگسار BerlinAlle 10 روز دانشجو ۱ مهر ۱۳۸۸ شب زنده‌داری انجمن کد در تور جهانی
به مناسبت ٢٢ بهمن به مناسبت سالگرد ٢٢ خرداد BerlinAlle 11 ۱۰۰ شهر دنیا علیه سنگسار روز جمهوری اسلامی، ۱۲ فروردین نه به جمهوری اسلامی، ۲۲ بهمن ضد راست افراطی ۲۸ شهریور ۱۳۸۸ روز جهانی کودک