فیلم و ویدیو
ما در اینجا اخبار تصویری از تمام دنیا قرار می‌دهیم.


موضوع‌های ما در حال حاضر:
کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد برلین ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۹ خوابگاه دانشگاه امیر کبیر قتل تبتی‌ها توسط ارتش چین کاریکاتورهای انتخابات ۸۸ ایران آزاد شاهین نجفی - بامداد تهران جمعه ۲۶ تیر ۸۸ ۱۸ تیر ۸۸ رشت
برلین ۱٦ مه ۲۰۱۰ برلین ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۹ ایران بعد از انتخابات یوتو، یکشنبه خونین پیرزن ۸۵ ساله مقابله اویغورها با پلیس چین تهران ۲۶ تیر ۸۸ تهران ۲۶ تیر ۸۸ با من باش